Læsestof om den netværksbaserede organisation i Albertslund kommune

Her kan du læse om hvorfor Albertslund Kommune har en netværksstruktur, hvordan vi har organiseret den og nogle af de resultater tidligere netværk har haft.


Albertslund kommune - Vi skaber forbindelser Et kapitel fra Bogen 'Billeder af Ny velfærd', som beskriver Albertslund kommunes skridt henimod den netværksbaserede organisation.

Skab en platform ikke et netværk Artikel fra joint-action.dk der giver et indblik i netværksstrukturen i Albertslund Kommune.

Pippet nr. 27, august 2014 Kommunens månedlige nyhedsblad med temanummer om netværksarbejdet i Albertslund Kommune. 

Netværksstrukturen version 3 Strategien for kommunens videre arbejde henimod den netværksbaserede organisation.

Når gamle fru Hansens blomster visner Artikel fra KL om netværksarbejdet i Albertslund Kommune på baggrund af et interview med kommunaldirektør Jette Runchel

Om netværk i Albertslund Pjece hvor du kan læse om initiativer, proces og hvad vi har forfulgt i netværk i Albertslund 2016.