Arbejdstøj

Udleveret arbejdstøj skal behandles forsvarligt.


Arbejdstøj, der i henhold til indgåede aftaler udleveres af kommunen, er kommunens ejendom og må kun anvendes ved arbejde i kommunens tjeneste.

Arbejdstøjet skal behandles forsvarligt og være i ordentlig stand.

De nærmere regler for arbejdstøj fremgår af overenskomster og aftaler for de respektive områder.