Økonomi og Stab

En af Økonomi og Stabs (ØS) kerneopgaver er økonomistyring. For at hjælpe dig bedst muligt med betaling af regninger, anvendelse af Decentral Lønstyring, RolleBi, spørgsmål om budget og barselsrefusion og meget mere, har vi oprettet en række sider med vejledninger og informationer under Økonomi på medarbejdersiden.


ØS - Albertslund Kommune

Vi er 21 ansatte organiseret i to sammenhængende afdelinger ØS Drift og ØS Styring. ØS Drift har hovedopgaverne bogholderi, CallCenter, indkøb samt økonomisystemets basis, mens ØS Styring har hovedopgaverne budget, regnskab, strategisk ledelsesinformation og chefsupport. Nicolai Shubart er souschef, Lars Kragh koordinerer budgetprocessen og Helle Lund Jørgensen koordinerer regnskabsprocessen. Jesper Hansen koordinerer ØS CallCenter.

Mission

Med en høj økonomifaglighed løfter vi økonomistyringen i kommunen og understøtter forvaltningernes kerneydelse og leverer strategisk ledelsesinformation.

Vision

Albertslunds økonomi er robust, og kommunens økonomistyring er et forbillede. Budgetansvarlige ser økonomistyring som en vigtig del af fagligheder, kender sit ansvar og handler på forkant. ØS arbejder effektivt, strategisk og kundeorienteret i et økonomikompetent Albertslund.

Nedenfor er oplysninger om de enkelte medarbejdere, som er omtalt i alfabetisk rækkefølge efter fornavn:

Her finder du de nye distributionslister for Økonomi og Stab, som er opdateret i forhold til den nye administrative organisering.

Oversigt over distributionslister