IT-support

Hvis du som medarbejder i Borger & Ydelsescentret oplever IT-releterede problemer skal du kontakte Torben inden du tager kontakt til IT-Helpdesk.


Hvis du har brug for IT-support, skal du henvende dig til Borger- & Ydelsescentrets IT-superbruger, som er:

Torben Kohring - 43686347 eller mobil 29606826.

Hvis Torben er fraværende, skal du kontakte:

Tenna Richter Andersen - 43686348 eller

Murat Erdogan - 43686382


Ovenstående gælder alle IT-forhold, herunder alle spørgsmål vedrørende it-anvendelse og it-problemer, it-indkøb samt Acadre.

Hvis du har printerproblemer, skal du kontakte:

Tenna Richter Andersen - 43686348.

Alle spørgsmål vedrørende anvendelse og problemer med Followyouprinterne (Multifunktionsprinterne) rettes til Tenna og ikke til IT-helpdesk.

Bestilling af toner mm til printerne skal ligeledes ske gennem Tenna.

Omkring registrering og sletning af henholdsvis nye og afgåede medarbejdere bedes du kontakte:

Leder af Borger & Ydelsescentret, Jette Lau - 43686322.

Omkring telefoner skal du kontakte:

Torben Kohring - 43686327

Når du melder en fejl, skal du overveje følgende spørgsmål:

Hvad er præcis fejlen? Har du oplevet den tidligere? Får du evt. vist den fejlmeddelelse? I hvilket program opstod den? Hvilken server er du på? Evt. hvilken printer?

Det er IT-kontaktpersonen, der vurderer, om der skal rettes henvendelse til IT-afdelingens Help-disk.

Du kan se mere om de forskellige superbrugerordninger og øvrige kontaktpersoner under IT-roller i Albertslund Kommune.