Vejledninger til OPUS Debitor

I forbindelse med oprettelse af faktura, er det vigtigt, at alle felter er udfyldt korrekt.


Vigtigheden i at indberetningen er korrekt fra start
Opkrævningen arbejder med de rigtige data. Det er specielt i forhold til, hvis der ikke bliver betalt rettidigt. Vi har derfor behov for, at perioden og stiftelsesdatoer er korrekte. Endnu vigtigere er det, hvis almindelige rykkere ikke er nok, så overtager Skat inddrivelsen. Skat kan vælge at stoppe inddrivelsen, hvis de ser, at en kommune ikke foretager korrekt indberetning, som gør, at de foretager ulovlig inddrivelse. Ulovlig inddrivelse var det, som satte en stopper for Skats inddrivelse for en periode.

Stiftelsesdato
Den dato, hvor borgeren/virksomheden faktisk kunne forvente at modtage en regning. Så stiftelsesdatoen er ikke "bare" den dag, man opretter fakturaen, hvis man afventer flere måneder med oprettelsen.

Perioden
Den periode, som regningen vedrører.

Flere regninger
Hvis der er forskellige perioder og stiftelsesdatoer, skal der oprettes flere fakturaer. Husk, hvis man opretter flere faktura samme dag, så skal "nr. i basissystem" være forskellige.

Vejledninger
Se eventuelle vejledninger

Spørgsmål
Hvis der er spørgsmål, kan man kontakte Torben Kohring på 43686327 eller på mail tko@albertslund.dk

 

 

Vejledning til, hvordan du opretter en regning i OPUS Faktura.

 

Vejledning til, hvordan du opretter en regning via rollebi i OPUS Faktura

 

Supplement til hvordan du opretter en faktura i OPUS Faktura ved årsskiftet.

 

Navigationsseddel til kreditnota.

 

Oversigt over de kombinationer, der kan bruges i forbindelse med fakturering i OPUS Debitor