Funktionsbeskrivelser, dokumenter og skemaer

Her finder du forskellige personaledokumenter, beskrivelser/vejledninger og skemaer som kan bruges i dit daglige arbejde.


 

Anmodning om konsulentbistand fra forvaltningen, læs her

Funktionsbeskrivelser:

Leder

Souschef

Køkkenmedarbejder 

Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Kompetence profil Køkkenmedarbejdere

Magtanvendelse i din institution:

Retningslinjer for magtanvendelse

Indberetning til forvaltningen

Indberetning enkelte episoder

Forsikringspuljen, læs her

Forældreklager, læs her

Falck,læs her

Opfyldning af forbindingskasser, plastre osv. se hvordan

Bestillingsskema til plastre osv -opfyldning af grøn forbindingskasse

Børns ferieafholdelse, læs her

Udveksling af oplysninger mellem institution og social-familieafdelingen, skema

Skema til brug for leders indstilling til institutions/dagplejeplads til børn med særlige behov, læs her

Udsat skolestart - Procedure 

Udsat skolestart - Forældrepjece

Udsat skolestart - Ansøgningsskema

Udvidet åbningstid, brev her

Brev til forældre om for sent hentet barn, brev her

Rammer for pædagogisk tilsyn i Dagtilbud, hent her

Børneattest, hent her

Vejledning i Forældreansvarsloven, læs her

Hygiejneanbefalinger for dagtilbud og skoler, læs her

Sprog:

Resultat af vurdering om supplerende undervisning i dansk som andetsprog -Forældrebrev

Basis dansk - Forældrebrev

SBSYS, vejledninger til Sags- og brevskabeloner, læs her