Kvalitetsmålsætninger


Kvalitetspolitik og målsætninger

De overordnede målsætninger for Miljø & Teknikafdelingen er at udføre tilfredsstillende, koordineret og kompetent sagsbehandling og opgaveløsning samt projekt- og netværksledelse på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med gældende lovgivning og i harmoni med de målsætninger og forpligtelser, som gælder for organisationen.

Kvalitetsstyringen er et vigtigt styringsværktøj til at sikre at afdelingens medarbejdere arbejder efter klare og veldefinerede rammer for opgaveløsningen samt efter de ovennævnte principper og metoder.

Midlerne til den løbende læring og udviklende organisation er blandt andet:

  • Erfaringsudveksling på tværs af teams, fagområder og netværk
  • Gennemførelse af regelmæssige interne audits samt
  • Undersøgelser af interessenternes forventninger og tilfredshed med afdelingens service.
  • Opfølgning og evaluering på besluttede og gennemførte projekter samt
  • i fællesskab at formulere, opdatere og arbejde for at opnå nye kvalitetsmål og måle på de opnåede effekter.

Kvaliteten i arbejdet udvikles løbende, ved blandt andet at:

  • Vedligeholde og opdatere den faglige viden
  • Inddrage de relevante kompetencer i opgaveløsningen i netværk samt på tværs af teams og afdelinger
  • Effektivisere arbejdsgange og udvikle værktøjer til konstruktiv kommunikation og borgerinddragelse.

For den del af organisationen i Miljø- & Teknikafdelingen, som er beskæftiget med sagsbehandlingen på miljø- og naturområdet, er det målsætningen at opretholde et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001-standarden. En tværgående kvalitetsgruppe behandler forslag og igangsætter tiltag til den fælles kvalitetsudvikling i afdelingen i tæt samarbejde og enighed med MED- udvalg og ledergruppe.