Organisering og principper


Ydelser og ansvarsområder

Afdelingen spiller en central rolle i arbejdet med at skabe en "smart", intelligent, borgervenlig og bæredygtig by. Afdelingen skal bidrage til at kommunen forbliver en kommune med et attraktivt erhvervsklima, hvor bæredygtig vækst og virksomheder kan tiltrækkes og fastholdes samt en kommune, der tiltrækker især unge børnefamilier.

Afdelingen skal i overensstemmelse med de politiske dagsordener levere ressourceeffektive serviceydelser til borgere og virksomheder, og imødekomme stadig højere forventninger til deltagelse, kommunikation og hurtig sagsbehandling.

Organisering og arbejdsmetode

I den administrative del af organisationen arbejdes der i selvstyrende faglige teams med stor grad af uddelegering af ansvar og opgaver. Det indebærer bl.a., at opgaverne i vid udstrækning prioriteres og fordeles i de enkelte teams – efter overvejelser om ressourcer og kompetencer.

Teamarbejdet og teamorganiseringen er en fortløbende proces, som udvikles gennem dialog og refleksion, og teammedlemmernes samlede kompetencer vedligeholdes og udvikles til at løse eksisterende og kommende arbejdsopgaver.

Værdier og principper

Afdelingen arbejder ud fra Kommunens værdier om blandt andet "det professionelle råderum", "den gensidige initiativpligt" og "den nære relation". Disse værdier skal skinne igennem i den måde organisationen handler og kommunikerer på. Kommunikationen med omverdenen skal være nærværende, respektfuld, klar og professionel og altid med udgangspunkt i den konkrete situation.

Overfor interessenterne, herunder politikere, borgere, virksomheder m.fl., skal afdelingens medarbejdere fremstå som venlige og med forståelse for den situation modtageren står i samt sikre, at det faglige grundlag som kommunikationen hviler på, kan forstås og er meningsfuld for modtageren.

Borgere, virksomheder eller andre, der henvender sig til kommunen skal opleve afdelingens service som effektiv og løsningsorienteret.