Miljø & Tekniks arbejdspladsMED

Udvalgets sammensætning, mødeplan og forretningsorden


MEDudvalget i Miljø & Teknik består af 3 leder- og 6 medarbejderrepræsentanter, hvilket sikrer at alle enheder er repræsenteret af mindst en medarbejder.

A-siden (ledelsen)

 • Susanne Kremmer, formand for udvalget
 • Frederik Lerche
 • Hans-Henrik Høg

B-siden (medarbejdere)

 • Andreas Hedeby Jensen, næstformand for udvalget
 • Merete Winther
 • Christian Marklund
 • Bent Randbøll
 • Pia Bronke Petersen
 • Søren Kristensen

I MEDhåndbogen kan du læse mere om sammensætning af MEDudvalg.

Mødeplan

MEDudvalget afholder 4 ordinære møder årligt. I 2015 møde vi på følgende datoer:

 • 20. januar 
 • 27. april
 • 2. september
 • 18. november