Klassesammenlægninger

Dokumenter til skolernes administration - retningslinjer, vejledninger og skemaer.


Antallet af klasser på et klassetrin fastsættes på baggrund af elevtallet d. 1/9.
Såfremt skolen beslutter at sammenlægge klasser i løbet af et skoleår, skal det varsles til forældrene og afdelingen for Skoler og Uddannelse minimum 1 måned før sammenlægningen finder sted. I varslingsperioden er det klassekvotienten på det sammenlagte klassetrin, der afgør, om elever udenfor distriktet kan optages.