Retningslinjer for Ventegrupper til plads på en anden skole end distriktsskolen

Dokumenter til skolernes administration - retningslinjer, vejledninger og skemaer.


Alle elever er sikret en plads på deres distriktsskole. Fravælges distriktsskolen ved skolestart eller senere, vil eleven fremadrettet være sidestillet med alle andre frit-valgs elever.

Ønskes en plads på en skole, som ikke er elevens distriktsskole, følges de almindelige regler om frit skolevalg.

Hvis der ikke er plads på den ønskede skole og det ønskede klassetrin, og forældrene fastholder, at de ønsker barnet på netop den skole, oprettes en ventegruppe.

Forældrene skal orienteres om retningslinjerne for tildelingen af pladser, når de sættes i ventegruppen.

En skole skal optage elever fra andre distrikter, indtil der er 25 elever i gennemsnit i klasserne i 0. klasse og 24 elever i gennemsnit på det ønskede klassetrin i 1. – 9. klasse.

Når der bliver en plads på det pågældende klassetrin, tildeles pladser til dem i ventegruppen ud fra følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):
1. Har eleven søskende på den ønskede skole
2. Hvor stor er afstanden til skolen – den elev, der bor tættest, får først tilbudt plads.
(Afstanden måles i Google Maps, 'gå-rute')

I særlige akutte tilfælde kan skolelederen eller PPR med godkendelse fra skolechefen afvige fra prioriteringslisten.

Det er altså ikke et spørgsmål om, hvem der har stået længst i gruppen. Forældrene kan til enhver tid få oplyst hvor mange der står på skolens venteliste, men da det er en ventegruppe oplyses der ikke om den enkeltes prioritet på listen.

Der ringes til forældrene i begyndelsen af hvert skoleår for at høre om de fortsat ønsker at stå i ventegruppen.