Skoleindskrivning i 0. klasse

Dokumenter til skolernes administration - retningslinjer, vejledninger og skemaer.


1. Indskrivning til 0.klasse
Indskrivning til 0.klasse sker i henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 8.
I efteråret året før skolestart offentliggøres tid og sted for indskrivning af elever til børnehaveklasse.

Kommunalbestyrelsen fastlægger så vidt muligt de endelige rammer for klasse-dannelser m.v. for det følgende skoleår (jfr. Folkeskolelovens § 40) i februar måned.

Forældre til elever, der er indskrevet rettidigt, har stemmeret og er valgbare til skolebestyrelsen. Der afholdes valg hvert fjerde år i samme år, som den nyvalgte Kommunalbestyrelse tiltræder.