Vedrørende Børnefestugers konsekvenser for undervisningen i indskolingen


Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at skolerne skal afholde Børnefestuge.

Dette medfører, at eleverne skal have fri til at deltage i Børnefestugen sammen med SFO- og fritidshjemspersonale.

Børnefestugen skal medtænkes (forventes fortsat at blive afholdt i uge 24) i det kommens skoleårs planlægningsproces, og skolelederne skal derfor indkalkulere, at indskolingsklasserne deltager i børnefestugens aktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag i Børnefestugen. Ved skoledagens afslutning tager de pædagoger over, som har denne arbejdstid aftalt.

De elever der ikke går i SFO skal tilbydes anden undervisning eller på anden måde deltage i Børnefestugen. Skolerne afgør hver især, hvordan de tilrettelægger dette.