Musikundervisning


Kombineret kontaktlærerordning i musik

Formålet med ordningen er at styrke det musiske miljø på skolen. Kontaktlæ-rerordningens opgave kan f.eks. være:

• At synliggøre musikfaget på skolen
• At give sparring til andre musiklærere
• At være ansvarlige for den pædagogiske koordinering mellem de enkelte teams og mellem folkeskolens obligatoriske undervisning og Musikskolens undervisning
• At arrangere musikarrangementer på skolen, f.eks. besøg af professionelle musikere
• At være medarrangør af inspirationsdage skolerne imellem
• At bidrage til videndeling mellem musikkontaktlærere i netværket
• At være medarrangør af fællesarrangementer og formidle information vedrø-rende musikkurser og lignende samt formidle Musikskolens tilbud til folkesko-lens elever

Musikundervisningen på skolernes understøttes af kommunens musikpolitik.

Herudover afholdes 6 netværksmøder pr. skoleår med deltagelse af musikkon-taktlærere og kommunens musikkonsulenter.