Sikkerhed i forbindelse med folkeskolens svømmeundervisning


Reglerne om sikkerhed i forbindelse med folkeskolens svømmeundervisning findes i be-kendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden – med tilhørende vejledning.

Reglerne siger, at det er skolelederens ansvar, at kravene til sikkerhed og svømmelærerens uddannelse er opfyldt.

På baggrund af vejledningen er det i Albertslund Kommune besluttet, at svømmeundervisnin-gen varetages af en svømmelærer, som skal aflægge en bassinprøve med jævne mellemrum – dog mindst hvert 5. år.

Derudover skal der altid være en livredder til stede ved svømmeundervisningen. Denne funk-tion varetages af svømmehallens livreddere (Ifølge beslutning i Kommunalbestyrelsen 14. april 1992).