Sponsorstøtte og fondsmidler


Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende retningslinjer for modtagelse af sponsorstøtte m.v.:
• at der efter en konkret vurdering kan modtages sponsormidler i form af økonomisk støtte og undervisningsmidler,
• at aftaler om sponsorering skal godkendes af forældrebestyrelsen,
• at forældrebestyrelsen altid skal rapportere til forvaltningen, når der godkendes sponsoraftaler,
• at afdeling for Skole og Uddannelse sørger for, at indberettede sponsorater forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget udvalget en gang om året.

Det er skolebestyrelser, forældrebestyrelser ved daginstitutioner og klubber samt forvaltningsområdets øvrige instanser, der skal godkende aftaler om evt. sponsorering, idet bestyrelsen inden godkendelsen skal sikre sig overblik over modydelsens karakter og omfang.

Skriftligt samtykke fra det enkelte barns forældre skal altid indhentes, hvis der er tale om fotografering og båndoptagelser.

Indgåede sponsoraftaler skal løbende indberettes til forvaltningen. Afdeling for Skole og Uddannelse vurderer, om Børne- og Undervisningsudvalget bør orienteres om de indgåede aftaler.

Områdets ledere må gerne søge fondsmidler, hvis det er aftalt med den afdeling, hvorunder skolen, institutionen eller afdelingen hører.

Lederen skal orientere afdeling for Skole og Uddannelse, hvis en ansøgning godkendes, og beløbet overstiger 20.000 kr. (2003-prisniveau).