Abonnement på "Folkeskolen" og "Skolebørn":


Alle forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelser i kommunen tilbydes et abonnement på Danmark Lærerforenings fagblad "Folkeskolen" og forældrein-teresseorganisationen Skole og Forældres blad "Skolebørn".
Afdelingen for Skoler og Uddannelse tilmelder alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til abonnementet. Hvis man ikke ønsker abonnementet, gives meddelelse til Skoler og Uddannelse.
Regningen på de to abonnementer betales af Skoler og Uddannelse.