Ansøgning om tilskud fra skolebestyrelseskontoen:


Ansøgning om udbetaling af midler fra skolebestyrelseskontoen sendes til Skoler og Uddannelse, der umiddelbart kan oplyse, om der er penge på kontoen.
Hvis der er flere ansøgninger end midler på kontoen, vil en ligelig fordeling af midlerne til bestyrelserne på kommunens 5 skoler blive tilstræbt.

NB: for at lette administrationen er der fastsat en bagatelgrænse på 1000 kr. for udbetaling fra kontoen.