Diæter


I Albertslund Kommune gives der ikke diæter for deltagelse i skolebestyrelses-arbejde, ligesom der ikke er mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet. Retningslinjer for den centrale konto for skolebestyrelsesudgifter Hver skole har via pulje 1 midlerne fået tildelt midler til dækning af udgifter i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet. De løbende udgifter til afholdelse af de ordinære møder i skolebestyrelsen, inkl. bespisning m.m. afholdes altså af skolen. Derudover administrerer Skoler og Uddannelse en central konto til dækning af udgifter til ekstraordinære møder, kurser, rejser m.m. i forbindelse med skole-bestyrelsesarbejde. Eksempel på udgifter der kan dækkes af den centrale skolebestyrelseskonto:• Udgifter til afholdelse af temaweekend for skolebestyrelser • Udgifter til oplægsholder, bespisning m.m. ved afholdelse af ekstraordinære møder, konferencer eller lign. i skolebestyrelsen • Indkøb af bøger, film eller andet relevant materiale til brug for bestyrel-sens arbejde • Deltagergebyr/transport/bespisning for skolebestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder, kurser, konferencer og lign, der har relation til sko-lebestyrelsens arbejde • Udgifter i forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsens møder med skolens øvrige forældre om skolebestyrelsens arbejde • Andre "særlige udgifter" i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet

Kontoen kan ikke anvendes til:

• Udbetaling af diæter til skolebestyrelsesmedlemmer • Dækning af udgifter som de ovenstående for forældre eller ansatte, der ikke er medlemmer af skolebestyrelsen