Valg til skolebestyrelsen


Der er valg til skolebestyrelserne hvert 4. år – samme år som den nyvalgte Kommunalbestyrelse tiltræder. Dvs. at de næste valg er i 2014, 2018 og så fremdeles. En stor del af det administrative arbejde med valglister, valgkort og valgbestyrelser bliver koordineret centralt fra Rådhuset, og der bliver sendt særligt materiale ud til skolerne, når det er valgår. Det er også en central konto, der dækker de fleste udgifter i forbindelse med valg til skolebestyrelser.