Konstituering


Skolerådets medlemmer vælger af deres midte en formand og en næstformand.
Formanden leder Skolerådets møder.