Skolerådets sammensætning


Hver skolebestyrelse vælger en forældrevalgt som medlem i Skolerådet. Desu-den vælger hver skolebestyrelse en forældrevalgt suppleant. Valget foretages på skolebestyrelsens konstituerende møde. Valgperioden følger skolebestyrel-sernes valgperiode.Børne- og Undervisningsudvalgets formand deltager i Skolerådets møder. Andre politikere fra Børne- og Undervisningsudvalget kan inviteres til at deltage. Herudover deltager skolechefen som tilforordnet samt en medhjælper for denne i Skolerådets møder.