Retningslinjer vedrørende modersmåls- og nationalsprogsundervisning


Undervisning af tosprogede elever i deres modersmåls- eller nationalsprog sker i henhold til folkeskolelovens § 5 stk. 7 og Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning.

Der gives tilbud om modersmåls-/nationalsprogsundervisning til tosprogede elever i 1.-9. klasse i 3 timer ugentligt. Tilbuddet gives kun til elever fra EU-lande (kun i nationalsprog), fra lande der er omfattet af EØS-aftalen samt til elever fra Grønland og Færøerne. Herudover gives tilbuddet også til elever, hvoraf den ene eller begge forældre har ophold i Danmark som flygtning, eller hvis eleven selv har flygtningestatus. I de tilfælde, hvor forældre eller eleven selv oplyser, at de har flygtningestatus, vil afdelingen for Skoler og Uddannelse tjekke disse oplysninger i Udlændingestyrelsen.
Modersmåls- eller nationalsprogsundervisning foregår i andre kommuner som udbyder undervisning i disse sprog, og som Albertslund Kommune har et samarbejde med.

Ansøgning om modersmåls- eller nationalsprogsundervisning foregår i marts/april måned via udfyldelse af blanket, som kan fås ved henvendelse til læse- og tosprogskonsulent i Albertslund Kommune på: trine.risomandersen@albertslund.dk

Forud for tilmeldingerne, annonceres der i Albertslund Posten om tilmelding og frist.