Affald

Miljølæseplanerne er erstattet af Grønt Flag (Friluftsrådet). Skolerne er tilmeldt i 2016, som en del af Albertslund Kommunes naturfaglige indsats, der er beskrevet i strategien Skole for alle, og er en målsætning i forbindelse med kommunens miljøcertificering


Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører affald. Det er for eksempel deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, besøg og kurser på Vestforbrændingen og ekskursioner med Agendacenter Albertslund. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for affald.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til Vestforbrændingens mange spændende undervisningsforløb og materialer, og se hvordan din klasse kan få faglige input og deltage i konkurrencen på daaserydderen.dk.

Se alle links for affald.