Natur

Miljølæseplanerne er erstattet af Grønt Flag (Friluftsrådet). Skolerne er tilmeldt i 2016, som en del af Albertslund Kommunes naturfaglige indsats, der er beskrevet i strategien Skole for alle, og er en målsætning i forbindelse med kommunens miljøcertificering


Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører natur. Det er for eksempel beskrivelser af, hvordan din klasse kan blive naturplejere for en dag, hvordan I kommer på tur med Agendacenter Albertslund og forløb om naturgrundlag og sociale forhold i "Den globale pizza". Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).
Se alle MAK for natur.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til at bruge skoven i undervisningen med skoveniskolen.dk, at bruge internettet i miljø- og naturundervisningen med miljøedderkoppen.dk og få inspiration til de naturfaglige fag med grundfoss.dk.
Se alle links for natur.