Frokostpause

Regler om betalt frokost.


13

Alle ansatte på fuld tid (37 timer) samt deltidsansatte med en daglig arbejdstid på mere end fire timer har 1/2 times frokost daglig.
Deltidsansatte med en daglig arbejdstid på fire timer har 1/4 times frokost daglig.

Ansatte, der har betalt frokost, har pligt til at være til stede på arbejdspladsen i frokostpausen og kan i givet fald tilkaldes under pausen.

For andre ansatte er frokosten ikke indregnet i arbejdstiden, hvorfor de heller ikke har pligt til at være til stede på arbejdspladsen i frokostpausen.