Indeklemte fridage

På indeklemte fridage, også kaldet lukkedage, holder Rådhuset lukket. Medarbejdere på rådhuset skal afholde de indeklemte fridage, som ferie eller som fleksibel arbejdstid


Du skal afholde de indeklemte fridage enten som ferie eller som fleksibel arbejdstid efter aftale med din leder.

Indeklemte fridage 2017:

KommuneMED besluttede den 10. december 2014 (se evt. referat fra KommuneMED under Organisation - KommuneMED på medarbejdersiden) at afskaffe indeklemte dage omkring 1. maj og Grundlovsdag fra 2015. Første år hvor afskaffelsen er aktuel rent kalendermæssigt er 2017.

Indeklemte fridage i 2017 ser derfor således ud:

  • Fredag den 26. maj 2016 2017
  • Onsdag den 27. december 2017
  • Torsdag den 28. december 2017
  • Fredag den 29. december 2017