Medarbejdere i Økonomidrift

Økonomi består af økonomidrift samt økonomistyring og er en enhed i Økonomi og Stab.


Vi varetager kommunens overordnede driftsøkonomi, tildeler autorisationer i økonomisystemet og bemander ØS-Callcenter

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Afstemninger (905-, 959-, 962-konti)
 • Refusionsindtægter vedr. kommunens medarbejdere.
 • Intern afregning + Betaling af IT-regninger.
 • Callcenter.
 • Udenlandske betalinger.
 • Interne overførsler
 • Betaling af kirkeskat.

Mail til: farzana.hashemi@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Kontakt til Danske Bank (bestilling af MasterCard, oprettelse af konti, Mobilpay, oprettelse af brugere m.v.)
 • KMD Opus og RolleBi
 • Callcenter
 • Intern revision
 • Miljørepræsentant
 • Afstemninger (905/947 konti)
 • Udenlandske betalinger
 • Statsrefusionsopgørelser
 • Udkonteringer af udgifter og indtægter fra hovedkontoen

Mail til: jesper.dichmann@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Afstemninger (905-, 959-, 962-konti)
 • Refusionsindtægter vedr. kommunens medarbejdere.
 • Undervisning i billagsbehandling i økonomisystemet (RolleBI).
 • ØS Callcenter.
 • Opfølgning på Ikke gennemførte udbetalinger (”fejllister”).
 • Opfølgning på posteringer på 2009-2013-kontoplan.

Mail til: kirsten.rechendorff@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Brugeradministrator i Rollebi, KSP-CICS og E-service.
 • Administrator af roller/autorisationer i Rollebi, OPUS og KSP-CICS. 
 • Administrator af KMD-udbetaling, konti mm i KSP-CICS.
 • Vedligeholdelse af kommunens kontoplan i OPUS, herunder omsætningstabel.
 • Kontrol/afstemning af systemkonti (poster som strander i systemet), 956-konti (Udbetaling Danmark) mfl.

Mail til: niels.ingstrup@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Overvågning af kreditnotaer.
 • Afstemninger af systemkonti- 956. (3 stk.)
 • EAN, CVR, P.-nr.
 • Brugeradministrator i Rollebi, KSP-CICS.
 • Administration af roller/autorisationer i Rollebi, OPUS.
 • Fakturaopsætning i Opus/RolleBi.
 • Lukning og åbning af perioder.
 • Ledelsestilsyn opfølgning.
 • Callcenter.
 • Undervisning i billagsbehandling.
 • LOS vedligeholdelse.

Mail til: tariq.ali@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Moms og afgifter
 • Regnskab
 • Intern revision, herunder vejledning om ledelsestilsyn
 • Projektstyring (Økonomi)
 • Kvalitetssikring af projektregnskaber
 • Anlægskartoteket
 • Kasse- og Regnskabsregulativet (Spilleregler for god økonomistyring)
 • UUV, økonomiopfølgning og regnskab
 • Artskontering
 • Afstemninger af balancen
 • Fakturering
 • ERFA møder for administrative medarbejdere
 • Betalingsplaner
 • Robotics
 • Indtægtsoptimering
 • UMBRACO (medarbejdersiden)

Mail til : viktoria.feldstedt@albertslund.dk