Jesper D. Hansen

Økonomikonsulent


Arbejdsområder / kompetencer:

  • Kontakt til Danske Bank (bestilling af MasterCard, oprettelse af konti, Mobilpay, oprettelse af brugere m.v.)
  • KMD Opus og RolleBi
  • Callcenter
  • Intern revision
  • Miljørepræsentant
  • Afstemninger (905/947 konti)
  • Udenlandske betalinger
  • Statsrefusionsopgørelser
  • Udkonteringer af udgifter og indtægter fra hovedkontoen

Mail til: jesper.dichmann@albertslund.dk