Viktoria Becker Feldstedt

Økonomikonsulent


Arbejdsområder / kompetencer:

 • Moms og afgifter
 • Regnskab
 • Intern revision, herunder vejledning om ledelsestilsyn
 • Projektstyring (Økonomi)
 • Kvalitetssikring af projektregnskaber
 • Anlægskartoteket
 • Kasse- og Regnskabsregulativet (Spilleregler for god økonomistyring)
 • UUV, økonomiopfølgning og regnskab
 • Artskontering
 • Afstemninger af balancen
 • Fakturering
 • ERFA møder for administrative medarbejdere
 • Betalingsplaner
 • Robotics
 • Indtægtsoptimering
 • UMBRACO (medarbejdersiden)

Mail til : viktoria.feldstedt@albertslund.dk