Helle Kjelder

Økonomikonsulent på forsyningsområdet


Bevillinger: 2591, 9720, 2030 og pengepose 206060

 

Mail til: helle.kjelder@albertslund.dk