Mona Christensen

Økonomikonsulent for Miljø og Teknik samt Drift og Service


Bevillinger: 2010, 2025, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2590, 2592, 4120, 9720, 9750, 9760, 9790

 

Mail til: mona.christensen@albertslund.dk