Roller, snitflader og ansvar


Økonomi og Stab har udarbejdet en model som skitserer roller, snitflader og ansvar fordelt mellem ledelse, (decentrale) administrative medarbejdere, Lønadministration og Økonomi-Styring/Drift. Du kan finde modellen her.

Formålet med modellen er at klarlægge de grundlæggende principper for opgaveløsningen mellem de enkelte afdelinger/funktioner.

Det er vigtigt at pointere, at modellen ikke skal ses som en entydig illustration af hvordan arbejdsopgaver , -processer og -ansvar er fordelt, da der kan være eksempler på lokale afvigelser.

Oversigten viser ikke, hvilke kompetencer de forskellige opgaver kræver. For kompetenceprofil på decentral administrativ, se her (link kommer senere).