Finansiel stategi for Albertslund Kommune

Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning samt spilleregler for god økonomistyring


Her kan du læse om de vedtagne overordnede rammer for Albertslund Kommunes finansielle politik.

Finansiel strategi for Albertslund Kommune