Gældende økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017 - De fire økonomiske parametre

Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning samt spilleregler for god økonomistyring


I nedenstående dokument kan du finde den økonomiske politik for Albertslund Kommune.
Heri fremgår den overordnede økonomiske målsætning samt de fire vedtagne økonomiske mål.

Den økonomiske politik i Albertslund Kommune