Årsrapport og handlingsplan for risikostyringsområdet

Orienterer om risikostyringsregnskab, skadebillede, forløb og resultater af igangværende projekter, påtænkte initiativer og tiltag på risikostyringsområdet i perioden 2010-2011 og beskriver de mål og indsatsområder, som der skal arbejdes med i 2012-2013.


Se Årsrapport 2010-2011 og handlingsplan 2012-2013 for risikostyringsområdet.

Årsrapport og handlingsplanen er godkendt på Økonomiudvalgets møde i oktober og behandles af Kommunalbestyrelsen i november.