Anmeldelse af skader

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Albertslund Kommune har besluttet, at alle skader skal anmeldes i kommunens forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz. Der bliver afholdt temadage om anmeldelse af bygning- og løsøre- , ansvars- samt motorkøretøjsskader i efteråret 2017 eller foråret 2018, så du kan blive klædt på til opgaven (indbydelse bliver udsendt).

Under hver skadetype er der udarbejdet en vejledning, som du kan støtte dig til. Får du problemer med anmeldelsen så kontakt Risikostyring & Callcenter, så hjælper vi dig med anmeldelsen. 

Anmeldelse af bygnings- og løsøre-, ansvars- og motorkøretøjsskader skal nedenstående blanketter stadig benyttes:

Anmeldelse af skader på bygninger og løsøre.

Anmeldelse af ansvarsskader.

Anmeldelse af skader på motorkøretøjer.

Anmeldelserne skal sendes til bkmb.risikostyring.callcenter@albertslund.dk.

Hvis du har mod på det, må du også gerne anmelde skaderne i InsuBiz. Det er et nemt system. Ønsker du at anmelde skaderne i InsuBiz, så send en mail til Lars Voldum om oprettelse i InsuBiz.