Anmeldelse af arbejdsskader og registrering af krænkende handlinger

Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, skal hændelsen anmeldes som en arbejdsulykke. Derudover er det vigtigt at arbejdsmiljøgruppen undersøger hændelsen, for at finde ud af hvorfor det gik galt, og hvad der kan gøres for, at det ikke gentager sig.


Anmeldelse af arbejdsskader - Albertslund Kommune

Hvert år sker der en række arbejdsulykker, nærved-hændelser og mindre voldsepisoder, trusler samt chikane, som bliver anmeldt/registreret. Alle ulykker og hændelser, skal anmeldes/registreres i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz.

En klarhed over arbejdsskadebegreberne er vigtig for at der er en ensartethed i forhold til at få arbejdsulykkerne anmeldt og hændelserne registreret. Som hjælp til at beskrive begreberne er der udarbejdet følgende vejledning/hjælpeværktøj: Arbejdsskader - definitioner.

Nedenfor findes materialer vedr. anmeldelse af arbejdsulykker og registrering af krænkende hændelser i InsuBiz X-net:

Og her finder du materiale som vedr. anmeldelse af arbejdsulykker for personer i aktivering:

Analyse af ulykker og hændelser

Når ulykken er anmeldt eller hændelsen er registreret, skal der ske en undersøgelse/analyse af årsagen til ulykken/hændelsen.

Alle ulykker, nærved-hændelser samt registreringer af mindre voldsepisoder, trusler og chikane skal undersøges med henblik på at identificere de bagvedliggende årsager.

Når der er sket en ulykke eller en hændelse, er det vigtigt at lære af ulykken/hændelsen. Hvordan kan vi blive klogere så det ikke sker igen? Skal der fx ændres i planlægningen/tilrettelæggelsen af arbejdet eller orden og ryddelighed på arbejdspladsen?

Metoder til hvorledes undersøgelsen/analysen foretages er beskrevet i følgende vejledning:

De forskellige skemaer til analyse af ulykker og hændelser finder du nedenfor: