Lydoptagelse af samtaler eller møder


I Albertslund kommune bliver vi af og til mødt med et ønske fra en borger om optagelse af en samtale eller et møde med en kommunal medarbejder ved brug af båndoptager eller diktafon. 

Som udgangspunkt har en borger ikke krav på at optage møder med båndoptager eller diktafon, da kommunen som offentlig myndighed fastsætter rammerne for samtaler og møder med borgeren. 

Der kan dog være situationer, hvor det under hensyn til borgernes personlige forhold vil være bedst i overenstemmelse med god forvaltningsskik at lade borgeren optage samtaler med kommunen. Der kan for eksempel være tale om personlige forhold, som gør, at borgeren ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå indholdet af en samtale eller et møde, medmindre der foretages en lydoptagelse. 

Når en borger ønsker at foretage en lydoptagelse, skal der altid foretages en konkret vudering af, om borgeren skal have lov til at foretage lydoptagelse. Denne afgørelse skal træffes på et sagligt grundlag evt. i samråd med nærmeste leder