Retningslinjer for kommunikation

Retningslinjer for kommunikation giver et overblik over, hvad vi lægger vægt på i vores kommunikation i Albertslund Kommune. Derudover har vi udarbejdet en guide til gode tekster


Kommunikation internt og eksternt er alfa og omega for enhver moderne organisation og således også for Albertslund Kommune. En velfungerende kommune er også en velkommunikerende kommune...

Læs Retningslinjer for kommunikation

Kravene tager udgangspunkt i, at alle politiske beslutninger skal formidles klart til medarbejdere, borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere, både når det gælder politikker og strategier, og når det er afgørelser i enkeltsager. Formidlingen sker i stadig højere grad digitalt. Dette værktøj skal fortløbende udvikles, men kan ikke stå alene. Kommunikation til borgerne skal også nå dem, der ikke bruger moderne teknologi. 

Fri og åben kommunikation har altid været og vil fortsat være et adelsmærke for Albertslund Kommune. Kommunikation er ikke kun formidling af beslutninger. Det er også dialog om politikker, planer, ideer og borgernes hverdagsproblemer. Retningslinjerne for kommunikation er derudover et led i den forpligtende dialog blandt medarbejderne, så der skabes sammenhæng mellem visioner, mål og konkrete handlinger. Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune er rammen for, hvad vi lægger vægt på i vores kommunikation.