Albertslund Kommune på de sociale medier


Dialog

Vi går i dialog med borgerne og understreger fællesskabet ved at være til stede – og tale med borgerne – på de platforme d befinder sig. Vi går i dialog med samarbejdspartnere, organisationer og meningsdannere indenfor fokusområder vi især arbejder med.

Service

Vi giver god servide ved at give borgerne information om nyheder, muligheder i kommunen og krisekommunikation når nødvendigt.

Supplere vores andre medier

Vi er der ikke bare for at være der, men for at understøtte Albertslund Kommunes samlede kommunikation. Vi er opmærksomme på at skabe synergi mellem alle platforme.

God kommunikation og klare retningslinjer

Vi følger værdigrundlaget for god kommunikation i Albertslund Kommune, så opslag og dialog på vores sociale medier lever op til kommunikationsværdierne:

Nærværende
Respektfuld
Klar
Professionel


Læs hele vores strategien for de sociale medier

Og læs handleplanen for de sociale medier i 2016