3. Undlad at kommentere på de negative posts

Har du svært ved at finde ud af hvad du skal undgå at gøre på de sociale medier? Så er der hjælp at hente her.


Når du kommenterer på negative opslag, er du med til at sprede dem. Husk, at du aldrig kan tale på vegne af kommunen i et kommentarspor. Det gør vi via officielle kanaler i samarbejde med de ansvarlige ledere.