3. Skab en to-vejs-samtale

Facebook er den største sociale platform i Danmark og vil oftest være den du kan nå flest borgere igennem. Der er i Danmark ca. 3,4 millioner profiler, hvilket svarer til en stor del af befolkningen. Derved kan man sige at Facebook er Hr. og Fru Danmark-platformen. Heri ligger også styrken i Facebook, da du potentielt set kan få flest mulige borgere i tale.


Bed din målgruppe om at dele deres tanker om for eksempel hvem de syntes skal optræde ved næste byfest eller hvordan man kunne få flere til at trække med cyklen nede i centeret. Det er en anden måde at lytte til sine borgere og forbedre ens arbejde på gennem kollektiv feedback.

• Slå indhold op, der viser, at du tager deres feedback op til overvejelse, kan opbygge tilliden og viser, at du værdsætter deres idéer.