7. Planlægning af opslag internt

Facebook er den største sociale platform i Danmark og vil oftest være den du kan nå flest borgere igennem. Der er i Danmark ca. 3,4 millioner profiler, hvilket svarer til en stor del af befolkningen. Derved kan man sige at Facebook er Hr. og Fru Danmark-platformen. Heri ligger også styrken i Facebook, da du potentielt set kan få flest mulige borgere i tale.Vi bruger Facebooks egen udgivelsesoversigt til at holde styr på opslagene.

Under Værktøjer til offentliggørelse kan man få en oversigt over Planlagte opslag, Kladder, Offentliggjorte opslag og Udløbende opslag. Disse kan man bruge til at få et overblik over de kommende opslag og deres frekvens, lave kladder som kan rettes til og ændres på, få et hurtigt overblik over hvad man har lavet, og hvordan det har virket – og se de opslag som er udløbet (opslag kan indstilles til at udløbe på et givent tidspunkt hvis nødvendigt).

Herunder er en nem tilgang til at få de rigtige opslag ud på det rigtige tidspunkt:

• Lav et kladde-opslag og gem det i Facebook
• Vend det med en kollega evt. kommunikationsfolkene
• Planlæg opslaget, så det passer ind i den situationelle kontekst
• Lav maksimalt 3 relevante opslag om dagen.