Facebook for øvede og kommunikationsfolk

Facebook er den største sociale platform i Danmark og vil oftest være den du kan nå flest borgere igennem. Der er i Danmark ca. 3,4 millioner profiler, hvilket svarer til en stor del af befolkningen. Derved kan man sige at Facebook er Hr. og Fru Danmark-platformen. Heri ligger også styrken i Facebook, da du potentielt set kan få flest mulige borgere i tale.


Den større sammenhæng


Kontekstuel forståelse er essentielt for at skabe en fælles forståelse og gensidig tillid. Nogle af de væsentligste kontekstuelle forskelle kan være adgangen til information, lokale normer og kultur, sprog osv.

God kontekstuel kommunikation kan opnås ved brug af en local community manager, som blot betyder at formidleren snakker samme sprog, bor i samme by, og forstår de fælles normer mv.

På denne måde opbygger man hurtigere tilliden, da vejen til fællesforståelse skabes gennem… forståelse. Mange gange er det denne, som kan gå tabt i den online kommunikation. Derfor skal du gøre dig umage i at forstå borgeren. Det kan du for eksempel gøre ved at deltage i arrangementer ude i byen, oprette fællesarrangementer i samarbejde med de forskellige kulturinstitutioner mm. hvor du kan møde borgeren i virkeligheden.

Hold dig opdateret


Start dagen med at bruge ca. 15 min. på at holde dig opdateret, og se om der er noget som er relevant for dine brugere. Læs de generelle nyheder, og følg med i relevante sider på Facebook. Læs op på nyheder indenfor dit arbejdsområde.

Følg med i, og bliv venner med andre kommuner, borgmestre, interessante borgere, foreninger, institutioner mv. Kort sagt. Følg med i hvad der sker omkring dig.

Her kan du bruge blogs, de sociale medier, Meltwater og lignende tjenester (topsy.com, socialmention.com), så du er på forkant med historier og begivenheder. For hurtig, sikker og gratis informationssøgning efter konkrete emner, kan du bruge Googles søgemaskine. Under søgefeltet til højre, under search tools – kan du specificere din søgning i forhold til tid, resultater og lokation.

Annoncering på Facebook


Hvis man vælger at bruge penge til annoncering på Facebook er der pludselig nogle flere døre som åbner op. Så som valg af specifikke målgrupper, geografisk placering mm. Det er også nogt man kan medregne når man vil lave sine A/B tests – se evt. her for mere info: https://www.facebook.com/help/community/question/?id=10152988283170078
Hvis man ønsker annoncering på sine annoncer, der skal målrettes bestemte målgrupper, tag da fat i enten Katrine eller Janus.