Facebook sorterer

Facebooks sorteringsmetode arbejder i teorien efter, at det mest relevante indhold skal komme frem i modtagerens Nyhedsstrøm.


Det indhold som klarer sig bedst på Facebook, er det som giver anledning til interaktion fra brugeren. Enten lyst til at klikke ”syntes godt om”, kommentere eller dele, eller bruge tid på at læse. Men også ting som at klikke et billede op i fuld størrelse, følge et link eller se en video anses som sociale handlinger. Det bidrager til, at Facebook vurderer indholdet til at være interessant – hvilket betyder at flere borgere får mulighed for at se dine budskaber.

Facebook udvikler sig løbende for at gøre platformen bedre for dens 1.44 billioner månedlige aktive brugere. Mediet er derfor ikke statisk, men en dynamisk platform som forsøger at imødekomme den virkelighed brugerne skaber på Facebook.

Så hvad der virker nu, virker ikke nødvendigvis om et år eller om bare et halvt år. Senest i 2014 lavede Facebook om på sine sorteringsalgoritmer, sådan at platformen i endnu højere grad end før giver plads til indhold, som skaber engagement blandt brugerne, og dermed er mere relevant for dem. Det vil sige at opslag som Facebook vurderer har potentiale for at få mange kommentarer, syntes godt om eller delinger, ofte vil få den mest prominente plads i brugernes Nyhedsstrøm. For nylig har Facebook igen udvidet deres algoritme til at inkludere ”tiden brugt på nyheden” (dette inkluderer for eksempel længere tekst opslag, eller visuelt engagerende indhold). Et eksempel på hvordan der kan sorteres herefter kan være opslag, hvor folk gerne vil vide noget om en alvorlig begivenhed, uden nødvendigvis at like eller kommentere.