Identificer den gode historie

Få sat ord på, hvad der kendetegner den gode historie. Det kan gavne dig hvis du gerne vil have din historie, dit projekt eller noget tredje i avisen, tv eller radio...


Den gode historie
"Er der en god historie her?" Det er det første, en journalist tænker på, når han ser din pressemeddelelse eller andet materiale, du har sendt. - Eller når du præsenterer en sag, et projekt eller noget tredje for ham/hende. Derfor er historien det vigtigste, når du vil skabe opmærksomhed i pressen om Albertslund Kommune på den ene eller den anden måde – indenfor rammerne af kommunikationsstrategien.

Der er mange måder at arbejde med den gode historie på. Her tages udgangspunkt i journalistens univers, nemlig de fem nyhedskriterier: Aktualitet, sensation, konflikt, væsentlighed og identifikation. Normalt opererer man med, at enhver god historie skal indeholde minimum to af nyhedskriterierne for at have en chance hos en journalist.

Aktualitet Din historie skal fortælle noget, der foregår her og nu. Faktisk er det allerbedst, hvis det først sker i morgen. Hvad der skete for tre måneder siden, er sjældent særligt interessant for en journalist og dennes læsere. Historien skal være en nyhed.

Sensation Det uventede, det mærkelige eller det skandaløse. Inden for erhvervsjournalistik støder man typisk på sensationskriteriet i højsæsonen for årsregnskaber, hvis virksomheder enten præsterer over eller under det forventede.

Konflikt Stridighed og uoverensstemmelser i almindelighed er godt stof. Det er vi som publikum nemlig helt vilde med, og det giver en god dynamik i anvendelsen af kilder. Mens konflikt ofte begejstrer journalisten, skal man som organisation være meget varsom med at bruge konflikt til at komme i medierne.

Væsentlighed Dækker over, hvor betydningsfuld din historie er for andre i den målgruppe, som mediet henvender sig til. Journalisten vil jo gerne skrive artikler, der er vedkommende for så mange læsere som muligt.

Identifikation "Gid det var mig" eller "godt det ikke er mig". Hvis vi kan relatere til det, der fortælles om i artiklen, finder vi den ofte også mere interessant. Tabloid- og sladderpressen bruger identifikation i næsten alt, hvad de skriver om. Portrætter kan være gode i den forbindelse – historier i menneskehøjde er altid et godt udgangspunkt for identifikation. Det kunne være historien om en lærer, der har opfundet en ny metode, der viser rigtig gode læringsresultater for de klasser han/hun underviser,

Det skal endvidere nævnes, at der altid er stor inspiration at hente i relevante medier såsom Politiken, Berlingske Tidende, MetroXpress og Jyllands-Posten. Om ikke andet kan det være med til at give et indtryk af, hvilke historier de forskellige medier interesserer sig for.

Det skal understreges, at den gode historie ikke kun er en sag for pressen og dens kriterier, men det kan også være interessant i vores egne medier som hjemmeside, skærme på station, medarbejderblad osv.