Idé og Layout

Her bruger I mere tid på idéudvikling. Processen er mere omfattende og sværere at styre, og derfor kan Jan ikke give dig en fast pris, men et estimat på sit tidsforbrug. Vær opmærksom på at en kompliceret proces giver Jan et større tidsforbrug, og dermed bliver dyrere for dig.


1) Tag en snak med din kommunikationskonsulent om projektet.

 

2) Idémøde med grafiker

a. Sparring om dit kommunikationsprodukt og den visuelle udformning af det.
b. Tal processen igennem og vær realistisk omkring deadlines og godkendelsesprocedurer. Aftal konkrete datoer.
c. Estimat fra Jan på hvad opgaven cirka vil koste. Dette er mere flydende, da udviklingen af produktet er en mere åben opgave som erfaringsmæssigt kan være svær at styre. De bedste produkter bliver lavet når man gør plads til, både tidsmæssigt og økonomisk, at indhold og form kan påvirke hinanden.

3) Udvikling

a. fx enn skitse fra Jan
b. Grov opsætning af en eksempeltekst
c. ... eller noget tredje
d. Få feedback på de overordnede linjer og idéer

4) Skriv teksten og få den godkendt

a. Hav teksten færdig og godkendt i alle instanser. Sørg for at teksten er korrekturlæst. Hav alle tekstens elementer klar: Titler, bagsidetekster, kolofon, billedtekster, grafer osv., og sørg for at det fremgår klart.
b. Overvej grafiske elementer som fx fremhævelse af citater, faktabokse. Skal der billeder med? Find dem frem.
c. Send teksten til Jan som word-dokument. Ikke pdf eller andre formater.

5) Layoutforslag og feedback

a. Jan sender dig forslag til layout. Du giver feedback.
b. Vis layoutet til alle de mennesker der skal have indflydelse på det. Det er NU eventuelle ændringer i layoutet skal laves! Ændringer i layoutet der kommer senere i processen, betyder at prisestimatet træder ud af kraft.
c. Læs korrektur på layoutet
d. Videregiv alle ændringer til Jan klart og tydeligt markeret. Følg gerne op med telefonsamtale så der ikke opstår tvivl.

6) Korrektur

a. Jan sender dig det færdige layout som du skal korrekturlæse og sende tilbage.

7) Prøvetryk

a. Jan sender dig det endelige layout som pdf. Få Morten i Trykkeriet til at lave et prøvetryk og læs en printkorrektur.

8) Print

a. Tryksagen bestilles hos Morten. [mere om pdf'er til hjemmeside her – aftales med Morten]