17-06 -Tillæg

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Blanketten Valg af 17-06 tillæg vedrører alene pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger.

Der henvises til Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger mv. indgået mellem KL, BUPL og FOA - Fag og Arbejde (alene pædagogmedhjælpere).

Det årlige tillæg afhænger af, hvor mange timer en medarbejder det kommende år vil komme til at arbejde efter kl. 17.00. Under 100 timer giver ikke anledning til indberetning af tillæg via Lønportalen.

Én gang årligt (og i forbindelse med nyansættelser eller ved væsentlige ændringer i antallet af timer fremadrettet for den enkelte ansatte) indberettes tillægget via blanketten Valg af 17-06 tillæg i Lønportalen.

Op til 40 % af tillægget kan konverteres til frihed (afspadsering). Dette skal ligeledes angives i blanketten.

Tillæg skal sendes via Rollebaseret indgang, vedligehold medarbejder.