Arbejdssedler/lønindberetning

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Generelt

 

Arbejdsseddel dagplejecentret 

Arbejdsseddel handicaphjælpere

Arbejdsseddel månedslønnede

Arbejdsseddel timelønnede

Ekstratimer (flere personer)

Ekstratimer

Overarbejde

Rådighedsydelse overarbejde

 Daginstitutioner

 

Ifølge Overenskomst for pædagogmedhjælpere har pædagogmedhjælpere der er fyldt 55 år og som samtidig er omfattet af overenskomstens pensionsordning ret til at vælge ekstra ferie eller forhøjelse af pensionen.
Valget skal ske senest 2 måneder før begge betingelser er opfyldt. Det valg man træffer, er gældende for hele overenskomstperioden.

Ovenstående blanket udfyldes og underskrives af medarbejderen. Vælges forhøjelse af pension, så skal lederen indberette dette via blanketten Ændring af stamoplysninger i Lønportalen og skrive det ønskede i bemærkningsfeltet. Vælges ekstra ferie (KMD har endnu ikke haft mulighed for at ændre dette i KMDs Feriemodul i CICS'en), så skal den afholdte 7. ferieuge registreres via skufferegnskab.

Daginstitutioner timelønnede

Kolonitillæg

PMF - 55 år

Skoler

 

Ifølge Overenskomst for pædagogmedhjælpere har pædagogmedhjælpere der er fyldt 55 år og som samtidig er omfattet af overenskomstens pensionsordning ret til at vælge ekstra ferie eller forhøjelse af pensionen.
Valget skal ske senest 2 måneder før begge betingelser er opfyldt. Det valg man træffer, er gældende for hele overenskomstperioden.

Ovenstående blanket udfyldes og underskrives af medarbejderen. Vælges forhøjelse af pension, så skal lederen indberette dette via blanketten Ændring af stamoplysninger i Lønportalen og skrive det ønskede i bemærkningsfeltet. Vælges ekstra ferie (KMD har endnu ikke haft mulighed for at ændre dette i KMDs Feriemodul i CICS'en), så skal den afholdte 7. ferieuge registreres via skufferegnskab.

 

Fritidsundervisning Handbjerghus

Gruppeindberetning af vikartimer

Lektiehjælp

PMF - 55 år

Indberetning af time-dagpengved lejrskoleophold

Beregning af time-dagpenge ved lejrskoleophold